92872
 • Yayın Bilgileri


  EDUREST 2019 Kiev: International Conference on Education Research and Technologies'de sunulan çalışmalar "Edurest 2019 Bildiriler Kitabı"nda yazarların tercihine bağlı olarak "İngilizce Genişletilmiş Özet" ya da "Tam metin bildiri" olarak yayınlanacaktır. Çalışmaların Bildiri ya da dergilerde Makale olarak yayınlanmasına ilişkin belirlenen hususlar,  "Özet metin yayını", "Tam metin bildiri yayını" ve "Dergilerde makale yayını" başlıklarından incelenebilir.

  Özet metin yayını (Edurest 2019)
  Konferans kapsamında sunulan bildiriler, "Edurest 2019 Bildiriler Kitabı"nda ISBN alınarak yayınlanacaktır. Özet metinler yalnızca Genişletilmiş İNGİLİZCE olarak yayınlanacaktır.  


  Bildirilerin "Özet metin" olarak yayınlanabilmesi için şu şekilde hazırlanması gerekir;

  1. Özetler en az 500 sözcükten oluşmalıdır.
  2. Özet metinler; çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulguları ve sonuçları içerecek şekilde hazırlanmalıdır
  3. Özetler şekil, tablo, kaynak, atıf (zorunlu olmadıkça) vb içermemelidir.

  4. Özetler, en az 3 ve en fazla 5 anahtar sözcük içermelidir

  Tam metin bidiri yayını (Edurest 2019)
  Konferansta sunulan bildiriler aşağıdaki ölçütler çerçevesinde hazırlanır ve elektronik ortamda "Bildiriler Kitabı"nda ISBN alınarak İNGİLİZCE ya da TÜRKÇE (yazarların tercihine bağlı) olarak yayınlanır. 

  Bildirilerin tam metinlerinin "Konferans Bildiri Kitabı"nda yayınlanabilmesi için;

  1. Özet yayını için gerekli olan düzenlemelere sahip olması
  2. Özet, ana metin, şekil ve tablolar, kaynakça dahil olmak üzere 3000 (+%10) sözcüğü aşmamalıdır.
  3. Tablo ve şekiller renkli olmamalıdır.
  4. Kaynakça APA Format 6th Edition'a göre düzenlenmelidir.
  5. Yazar(lar)ın kurum, iletişim ve diğer bilgileri yer almalıdır.
  6. Word dosyası olarak gönderilmelidir.

  Dergilerde Makale yayını
  Yazarların tercihlerine bağlı olarak konferansta sunulan bildiriler IJSSER ve JETOL dergilerinde, dergi süreçlerine ve koşularına uygun olarak, düzenli veya özel sayılarda makale olarak yayınlanabilir. Yayınlanması amacıyla dergilere gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. 

  Bildirilerin dergilerde makale olarak yayınlanabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uygun olması ve hakem değerlendirmesinden "yayınlanabilir" şeklinde olumlu geçmesi gerekir;

  1. Dergilerin yazım kurallarına göre hazırlanmış olmalı,
  2. Dergi sistemi üzerinden yüklenmiş olmalı,
  3. Makale yayın devir formu eklenmiş olmalı,
  4. Tüm içerik dahil en fazla 5000 (+%10) sözcükten oluşmalı
  5. Kaynakça APA Format 6th Edition'a göre hazırlanmış olmalı
  6. Yazar bilgileri eksiksiz olarak yazılmalı.
  7. Türkçe makaleler için kısa öz haricinde 750 sözcükten az olmayacak şekilde genişletilmiş İngilizce Özet eklenmesi gerekir. Genişletilmiş özet çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulguları ve sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanmalı
  8. Aynı yazar(lar)a ait birden fazla makale, dergilerin aynı sayısında yayınlanmaz. Bu durumda her bir makale izleyen sayılarda yayınlanır. 
  9. Dergilerde öncelikle araştırma makalelerine yer verilir.

   

  IJSSER için http://dergipark.gov.tr/ijsser linkinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

   

  JETOL'de Makale yayını

  Yayınlanması amacıyla dergilere gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla değerlendirme aşamasında olmaması gerekir.

  Dergilerin yayın koşulları ve diğer bilgiler için JETOL için
   
  http://dergipark.gov.tr/jetol linkini ziyaret edebilirsiniz.


  Edurest 2019 Kiev'i destekleyen dergiler aşağıda yer almaktadır. İlgili dergilere, görsellere tıklayarak ulaşılabilir.

         
   

   

  Türk Hava Yolları “etkinlik adı” ’nın Resmi Hava Yolu olarak Turkish Conventions kapsamında belirli rezervasyon sınıflarında indirimli ücretler sunmaktadır. Rezervasyon ve biletleme için lütfen https://www4.thy.com/TKC  ziyaret ediniz. Delege sekmesini tıklayarak “etkinlik kodu”  ile ilerleyebilirsiniz. Etkinlik kodu bildiri kabul mektubu ile gönderilecektir.


X