92872
 • Kayıt Ücreti ve Ödeme


  KAYIT BİLGİLERİ 

  Bir yazar, birden fazla bildiri gönderebilir. Ancak aynı gün en fazla iki bildirisini sunabilir.
  * Aynı yazar(lar)a ait her bir bildiri için normal katılım ücretine ek olarak (her biri için) 25 Euro ödenmesi gerekir.
  * EDUREST 2018 İstanbul konferansına katılarak bildiri sunan yazar(lar) ikinci bildiri için ek ücret ödemeyecektir. Ancak 3. bildiriden itibaren ek bildiri ücreti ödemek durumundadır.
  * Sisteme yüklenen ilk bildiriden sonraki çalışmalarda yazar değişikliği (yazar sayısındaki artış ya da azalış) olması halinde, bu bildiriler aynı yazar(lar)a ait ek bildiri olarak değerlendirilmez ve ek ücret (25 Euro) olanağından yararlanılamaz. Bu durumda farklı bildiri olarak tam kayıt ücreti yatırılması gerekir.
  * Çok yazarlı bildirilerde konferansa katılmak isteyen yazarların her birinin kayıt ücreti yatırması gerekir. Bu durumda bir yazar sunum ücreti, diğerleri dinleyici ücreti yatırabilir.
  * Sunum yapacak katılımcının dışında diğer yazarların konferansa katılmaması durumunda kayıt ücreti yatırmasına gerek yoktur.
  Türkiye'den katılacak araştırmacılar katılım ücretlerini TL hesabına (Aylık belirlenen sabit kur üzerinden) Türk Lirası olarak yatırabilirler.
  * Kabul edilen bildiriler, konferans web sayfasında ilan edilmeden önce yazarlara e-posta yoluyla bildirilecektir. 
  * 1 Temmuz 2019 tarihine kadar kayıt ücreti yatıran araştırmacıların konferansa katılmaktan vazgeçmeleri halinde, banka transfer ücreti kesildikten sonra kalanı iade edilir.
  * 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yapılacak katılım iptallerinde ücret iadesi yapılmaz.

   

  ERKEN KAYIT ÜCRETİ
  İÇİN SON TARİH

  (09 Ağustos 2019)

  NORMAL KAYIT ÜCRETİ
  İÇİN SON TARİH

  (23 Ağustos 2019)

  SÖZLÜ SUNUM

  125 Euro

  150 Euro

  POSTER SUNUM

  125 Euro

  150 Euro

  SANAL SUNUM

  100 Euro

  100 Euro

  DİNLEYİCİ

  50 Euro

  50 Euro

  EK HER BİR BİLDİRİ

  25 Euro

  25 Euro

  Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan katılımcılar için 1 Euro = 5 TL olarak sabitlenmiştir.

  KONFERANS KAYIT ÜCRETİ İÇİN BANKA HESAP BİLGİLERİ KABUL MEKTUPLARI İLE BİRLİKTE BİLDİRİLECEKTİR

  Kayıt ücretine dâhil olanlar

    SÖZLÜ
  SUNUM 
  POSTER
  SUNUM
  SANAL
  SUNUM
  DİNLEYİCİ
  Tüm oturumlara katılabilme    
  Ücretsiz wireless    
  Öğle Yemeği (Sunum günü)    
  Oturum arası ikramlar    
  Bildiriler e-kitabı (ISBN)    
  Katılım sertifikası  
  Dergi yayın ücreti (yayına kabul edilmesi durumunda)    
  Resmi Fatura (Maliye Bakanlığı Logolu)  
   
  Türk Hava Yolları “etkinlik adı” ’nın Resmi Hava Yolu olarak Turkish Conventions kapsamında belirli rezervasyon sınıflarında indirimli ücretler sunmaktadır. Rezervasyon ve biletleme için lütfen https://www4.thy.com/TKC  ziyaret ediniz. Delege sekmesini tıklayarak “etkinlik kodu”  ile ilerleyebilirsiniz. Etkinlik kodu bildiri kabul mektubu ile gönderilecektir.


X